RADIOFORUM

Regulamin forum - Przeczytaj zanim cokolwiek napiszesz!

SP3AYA - 23-02-2009, 23:17
: Temat postu: Przeczytaj zanim cokolwiek napiszesz!
Nasze forum jest forum polskojęzycznym, przeznaczonym dla użytkowników posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie.

W związku z tym, jeśli piszesz posty w tym właśnie języku, to staraj się to robić z największą starannością dotyczącą ortografii i gramatyki oraz ogólnie pojętej stylistyki pisowni, która nie utrudnia zrozumienia czytanego tekstu. W szczególności dotyczy to też stosowania polskich znaków diakrytycznych, interpunkcji i dużych liter w odpowiednich miejscach.

Powyższe uwagi nie dotyczą przypadkowych błędów, które każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu popełnia nieświadomie, ale osób celowo łamiącym zasady pisowni języka ojczystego.

Postępowanie wbrew zasadom będzie skutkowało kolejnymi ostrzeżeniami, aż do zakazu pisania włącznie.